?

Log in

No account? Create an account
Бандерштат-2011 - Homo homini lupus est [entries|archive|friends|userinfo]
Homo homini lupus est

[ website | Ігор Гузь | персональний сайт ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Бандерштат-2011 [травень. 31-е, 2011|03:33 pm]
Homo homini lupus est
223.65 КБ

Шановні друзі, а хтось з Вас був на фестивалі українського духу "Бандерштат" котрий протягом минулих чотирьох років організовував Національний Альянс?

Оргкомітет думає над форматом цьогорічного фестивалю і для нас важливі Ваші думки та пропозиції! Насамперед цікавлять питання стосовно ідеологічного та змістовного наповнення, місця проведення, музичної програми, запрошень цікавих людей і т.д.

Хтось готовий включитись у підготовку фестивалю чи просто чимось допомогти?
ПосиланняВідповісти

Comments:
From: 22he_travnya
2011-06-03 12:30 am (UTC)
До речі, чи не найвідоміший рок-гурт члени якого не вживають алкоголю - dymnasumish.com.ua.
Вони уникають політики, а ваш фест - політично забарвлений, але все ж цікаво - чи виникала у вас ідея їх запросити?
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: guzj
2011-06-10 10:57 pm (UTC)
Вже виникла)
(Відповісти) (Parent) (Thread)